TEXTUEN ZERRENDA

PDF1.
A graveyard in Aquitaine, from the 1st century B.C. In such graveyards,
together with Latin texts, there are names of Basque gods and goddesses,
nowadays, many of them are completely comprehensible.

Akitaniako hilarria, K.a. I. mendekoa. Horrelako hilarrietan latinezko
testuarekin batera euskal jainko eta jainkosen izenak ageri dira, asko eta asko,
gaur egun, guztiz ulergarriak direnak.
PDF1.pdf
Adobe Acrobat Document 57.4 KB
PDF2
De bello galico, the first significant text mentioning Aquitaine, written by Julius
Caesar in the 1st century B.C. History and epigraphy have reinforced the belief
of Aquitanians being the ancestors of Basques.

De bello galico, Akitania aipatzen duen lehen testu esanguratsua, Julio
Zesarrek K.a. I. mendean idatzia. Historiak eta epigrafiak, Zesarrek aipatzen
dituen akitaniarrak euskaldunen arbasoak zirelako ustea sendotu dute.
PDF2.pdf
Adobe Acrobat Document 43.0 KB
PDF3.- Donemiliagako glosak
Donemiliagako glosak, Glosses of Saint Emilianus, from around the 10th
century. In the monastery of Saint Emilianus, in La Rioja, most of the glosses of
the manuscript named Codex 60 are written in Romance and in Latin, but two of
them are in Basque. These are the oldest texts written in Romance from La Rioja
and in Basque.

Donemiliagako glosak, X. mende ingurukoak. Errioxako Donemiliaga
Monasterioko Codex 60 izeneko eskuizkribuaren glosa gehienak erromantzez
eta latinez izkribaturik daude, baina horietarik bi euskaraz daude. Hauek dira
Errioxako erromantzez eta euskaraz idatzitako testurik zaharrenak.
PDF3.pdf
Adobe Acrobat Document 64.7 KB
PDF4.- Codex Calixtinus: A. Picaud-en lexikoa
Codex Calixtinus or Liber Sancti Jacobi, written by Aymeric Picaud, a French
monk, writer and pilgrim from the 12th century. The manuscript gave some
information about the Way of Saint James, and it is one of the main sources to
know the Basque from that epoch, since he included several words and
expressions in Basque.

Codex Calixtinus edo Liber Sancti Jacobi, Aymeric Picaudek, XII.
mendeko monje,idazle eta erromes frantziarrak, idatzia. Eskuizkribuak
Donejakue bidea egiteko oharrak ematen zituen, eta garai hartako euskara
ezagutzeko iturri nagusietariko bat da euskarazko zenbait hitz eta esamolde
sartu baitzituen bertan.
PDF4.pdf
Adobe Acrobat Document 63.8 KB
PDF5.
The Latin text including the phrase Lingua navarrorum, which means“the
language of the Navarrese”. This is the phrase used by the king Sancho VI of
Navarre in a document sent to the monastery of Aralar in 1167.

Lingua navarrorum latinezko esaldia dakarren testua, "nafarren hizkuntza"
esan nahi duena. Nafarroako Antso VI. Jakitunak Aralarko monasteriokoei
bidalitako agiri batean euskara izendatzeko erabili zuen esapidea (1167. urtea)
PDF5.pdf
Adobe Acrobat Document 105.7 KB
PDF6.
A passage from the book Linguae Vasconum Primitiae. The book was written by
Bernart Etxepare in 1545. The first book ever in Basque.

Linguae Vasconum Primitiae liburuko pasartea. Liburua Bernart Etxeparek
idatzi izuen 1545ean. Hau da ezagutzen dugun lehenengo euskal liburua.
PDF6.pdf
Adobe Acrobat Document 268.4 KB
PDF7.
A poem written by Itxaro Borda, who is born in Baiona. Itxaro Borda is a
contemporary writer.

Itxaro Bordak , Baionan jaiotako dazleak, idatzitako olerkia. Itxaro Borda
idazle garaikidea dugu.
PDF7.pdf
Adobe Acrobat Document 37.3 KB
PDF8.
A text about the mother tongue written by Bernardo Atxaga. Bernardo Atxaga is
a contemporary writer born in Gipuzkoa.

Bernardo Atxagak ama edo lehen hizkuntzaz idatzitako testua. Bernardo Atxaga
Gipuzkoan jaiotako idazle garaikidea dugu.
PDF8.pdf
Adobe Acrobat Document 93.7 KB
Sprachen und Sprachpolitik entlang des Jakobsweges, Romanisches Seminar der CAU zu Kiel: 28.05.2013
Sprachen und Sprachpolitik entlang des Jakobsweges, Romanisches Seminar der CAU zu Kiel: 28.05.2013
EUROPA AUF DEN JAKOBSWEGEN            KIEL, LANDESHAUS: 22. 11. – 19. 12. 2011 | CENTRE CULTUREL FRANÇAIS, KIEL: 24.01. - 24.02.2012
EUROPA AUF DEN JAKOBSWEGEN KIEL, LANDESHAUS: 22. 11. – 19. 12. 2011 | CENTRE CULTUREL FRANÇAIS, KIEL: 24.01. - 24.02.2012
Congress Santiago (21./22.10.2011)
Congress Santiago (21./22.10.2011)