Audios / Audio

Os documentos audiovisuais reunidos na sección Vídeo/Audio aportan unha colección de voces e imaxes do Camiño que reflicten as súas linguaxes, as persoas, as paisaxes e as historias que o delimitan. Peregrinos en camiño ou tras o seu regreso a casa, hospitaleiros e outros iconos humanos da ruta xacobea, expertos por experiencia propia ou por estudo, poñen voz e rostro á súa historia. For vivencias íntimas, for experiencias colectivas, en calquera das linguas faladas, os documentos e relatos abordan as facetas máis significativas do uso público e privado do Camiño ao tempo que son un expoñente desinteresado da actual resonancia dos Camiños a Santiago. En certos casos escoitaranse tamén lendas, entretidos contos e anécdotas desenfadadas que circulan entre os peregrinos, haberá ocasión de escoitar algún poema ou oración vencellados ao Camiño e ás súas linguas, reflexións e acontecementos biográficos moi dispares que, no seu conxunto, levantan testemuño da vitalidade das linguas que articulan o seu percorrido dende sempre.

Sprachen und Sprachpolitik entlang des Jakobsweges, Romanisches Seminar der CAU zu Kiel: 28.05.2013
Sprachen und Sprachpolitik entlang des Jakobsweges, Romanisches Seminar der CAU zu Kiel: 28.05.2013
EUROPA AUF DEN JAKOBSWEGEN            KIEL, LANDESHAUS: 22. 11. – 19. 12. 2011 | CENTRE CULTUREL FRANÇAIS, KIEL: 24.01. - 24.02.2012
EUROPA AUF DEN JAKOBSWEGEN KIEL, LANDESHAUS: 22. 11. – 19. 12. 2011 | CENTRE CULTUREL FRANÇAIS, KIEL: 24.01. - 24.02.2012
Congress Santiago (21./22.10.2011)
Congress Santiago (21./22.10.2011)